صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

عوامل توسعه در egypt2cminerals

عوامل رشد اقتصادی

توسعه صنعتی می تواند نقش تعیین کننده ای را در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد؛ چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده به خوبی نشان می دهد که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه صنعتی است.

Read More
عوامل زمینه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته و در ...

2021-12-30 · مختار قادری* اقتصاددانان معتقدند عوامل زمینه‌ساز توسعه نمی‌توانند در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان باشند، بنابراین باید این عوامل را در دو مورد به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد: 1- عواملی که زمینه‌ساز توسعه کشورهای ...

Read More
جای خالی توسعه پایدار در در برنامه‌ریزی‌ها و ...

دبیر اجرایی پنجمین گفتمان ملی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری با بیان اهمیت موضوع توسعه پایدار، گفت: جای این موضوع در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور خالی مانده است.

Read More
موانع توسعه اقتصادی افغانستان - روزنامه ...

موانع توسعه اقتصادی افغانستان ‌‌‌‌شنبه 22 اسد 1391 - محمد ضیا رسیدن به انکشاف اقتصادی یکی از اهداف اساسی یک جامعه و یک کشور را تشکیل میدهد. هر کشوری تلاش زیادی به خرج میدهد تا بتواند به ...

Read More
عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و ...

"عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد". فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 10, 1, 1396, 41-60. doi: 10.22059/jed.2017.62288

Read More
بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران

بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران از دیدگاه دانشمندان مختلف متن ذیل بخشی از یک مقاله بلندی است که در سال 1382 تهیه و در مسابقات پرسش مهر برگزیده شده و در آن زمان در مطبوعات به چاپ رسیده ولی موضوع ان همچنان جذب و خواندن ...

Read More
نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی ...

نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر ملکان فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری مقاله 6، دوره 5، شماره 18، مهر و آبان 1393 ، صفحه 95-114 اصل مقاله (478.92 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read More
توسعه و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

توسعه و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران. در نیمه دوم قرن بیستم، برنامه‌های توسعه، نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کرده‌اند. در کشورهای مختلف با اصول و روش‌های گوناگون، برای دستیابی به ...

Read More
مقاله بررسی تاثیر عوامل فردی بر کیفیت تسهیم ...

در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد شده لی و الحوامده ( ۲۰۰۲ ) برای سنجش متغیر عوامل فردی و چیو وهمکاران ( ۲۰۰۶ ) برای سنجش متغیر کیفیت تسهیم دانش استفاده شده است.

Read More
عوامل رشد اقتصادی

توسعه صنعتی می تواند نقش تعیین کننده ای را در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد؛ چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده به خوبی نشان می دهد که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه صنعتی است.

Read More
توسعه و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

توسعه و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران. در نیمه دوم قرن بیستم، برنامه‌های توسعه، نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کرده‌اند. در کشورهای مختلف با اصول و روش‌های گوناگون، برای دستیابی به ...

Read More
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از 900 نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این ...

Read More
تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ...

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل «عوامل مرتبط با توسعه‌ی مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه» در استان ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق کمی‌ و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است.جامعه‌ی آماری تحقیق جمعیت بالای 15 سال استان ...

Read More
تحقیق در مورد عوامل توسعه کشور

2021-12-24 · عوامل توسعه کشور بخشی از مقاله تعاریف توسعه “توسعه” در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001).

Read More
عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع ...

عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن فصلنامه علوم اجتماعی مقاله 4، دوره 10، شماره 22، تابستان 1382 ، صفحه 103-130 اصل مقاله (4.93 MB) نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read More
پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: شناسایی عوامل ...

در مجموع شناسایی ویژگیهای منحصر به فرد كارآفرینان و نیز عوامل و فاكتورهای موثر بر فرهنگ كارآفرینی در جامعه و حتی در سازمان شغلی یک فرد می­تواند، در دنیای امروزین به عنوان كلید و عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی ...

Read More
مدل‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ...

در بخش کیفی، ابتدا از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان برای شناسایی عوامل اثرگذاردر توسعه کارآفرینی دیجیتال و در مرحله بعد، برای تعیین سطوح عوامل از مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد.

Read More
مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری ...

چکيده گردشگري فعاليتي چند وجهي است و يکي از پيچيده ترين کسب وکارهاي بشري با توجه به موقعيت جغرافيايي است .توسعه ي پايدار در برنامه ريزي گردشگري اهميت دارد؛ چرا که بيشترين توسعه ي گردشگري متکي بر جاذبه ها و فعاليت هايي ...

Read More
مقاله بررسی تاثیر عوامل فردی بر کیفیت تسهیم ...

در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد شده لی و الحوامده ( ۲۰۰۲ ) برای سنجش متغیر عوامل فردی و چیو وهمکاران ( ۲۰۰۶ ) برای سنجش متغیر کیفیت تسهیم دانش استفاده شده است.

Read More
موانع توسعه اقتصادی افغانستان - روزنامه ...

موانع توسعه اقتصادی افغانستان ‌‌‌‌شنبه 22 اسد 1391 - محمد ضیا رسیدن به انکشاف اقتصادی یکی از اهداف اساسی یک جامعه و یک کشور را تشکیل میدهد. هر کشوری تلاش زیادی به خرج میدهد تا بتواند به ...

Read More
عوامل رشد اقتصادی

توسعه صنعتی می تواند نقش تعیین کننده ای را در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد؛ چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده به خوبی نشان می دهد که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه صنعتی است.

Read More
عواملی که تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ...

2016-4-6 · در پایان، با درک عوامل اصلی که فعالیت های نوآورانه را تعیین می کنند، یک شرکت هنگامی که در ارتباط با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تصمیم می گیرد کمتر در معرض تاثیر عوامل نامشخص خواهد بود.

Read More
بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران

بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران از دیدگاه دانشمندان مختلف متن ذیل بخشی از یک مقاله بلندی است که در سال 1382 تهیه و در مسابقات پرسش مهر برگزیده شده و در آن زمان در مطبوعات به چاپ رسیده ولی موضوع ان همچنان جذب و خواندن ...

Read More
تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و ...

در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه‌ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه‌ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به ...

Read More
نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی ...

نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر ملکان فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری مقاله 6، دوره 5، شماره 18، مهر و آبان 1393 ، صفحه 95-114 اصل مقاله (478.92 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read More
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر با ...

روند رشد و توسعه فیزیکی شهر نور آباد در راستای ساماندهی آن روند شهرنشینی و شهرسازیاز زمان شکل گیری تا کنون با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است.این تغییر و تحولات از یکسو متاثر از عوامل و شرایط گوناگون زمانی و مکانی ...

Read More
تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح ...

رشد روزافزون دستاوردهای فضایی حاصل از توسعه محصولات جدید و افزایش سطح بهره برداری از یافته های آن، باعث شده تا حوزه فضایی نقش موثری در توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها داشته باشد.

Read More
سرمایه‌ اجتماعی چیست؟ و چه نقشی در توسعه ...

سرمایه‌ اجتماعی چه نقشی در توسعه پایدار دارد؟! اگر توسعه را به میزی تشبیه کنیم که روی چهار پایه استوار است، می‌توان این پایه‌ها را عبارت از «سرمایه‌ اقتصادی» ، «سرمایه‌ انسانی» ، «سرمایه ...

Read More
صدا یکی از مهم‌ترین عوامل زیان آور فیزیکی محیط ...

2021-12-29 · صدا یکی از مهم‌ترین عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار در کشورهای در حال توسعه است. بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حد آستانه مجاز صوت برابر ۸۵ دسی بل برای ۸ ساعت کار در روز و ۴۰ ساعت کار در هفته ...

Read More
المزيد من المعلومات